هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدى علیه السلام را روزى او گرداند. (ان شاء اللّه )
به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه به صورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهاى دهم ، بیستم و سیم و چهلم که این چهار روز روزى 1132 مرتبه دعاى فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر:
1 - با وضو باشد؛
2 - رو به قبله در جاى پاک بنشیند؛
3 - اول صلوات بفرستد؛
4 - از گناهان استغفار نماید؛
5 - این دعا را یک مرتبه بخواند.

یا من هو اقرب الى من حبل الورید یا من هو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنتظر الاعلى یا من لیس کمثله شى ء و هو على کل شى ء قدیر.

6 - اصل دعا را بخواند:

یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه و بنیها یا صاحب الزمان ادرکنى یا فارس الحجاز ادرکنى یا ابا صالح ادرکنى و لاتهلکنى .

همه روز 360 مرتبه فقط روز دهم و بیستم و سیم و چهلم 1132 مرتبه .
7 - ده مرتبه صلوات ؛
8 - فاتحه و اخلاص بخواند؛
9 - اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بهتر است زیرا اسم اعظم دارد.
خواندن این دعا آثار عجیب وافعال غریبه دارد.
دسته ها : دعاها
سه شنبه نوزدهم 6 1387
هر که در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند نوشته شود در نامه عمل او هزار هزار حسنه و محو شود هزار هزار سیئه و بلند شود در بهشت براى او هزار هزار درجه و جنات احدیت . سه مرتبه فرماید که : نیستم خداى او اگر او را نیامرزم و در درجه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باشد. دعا این است :

یا دائم الفضل على البریه یا باسط الیدین بالعطیه ، یا صاحب المواهب السنیه صل على محمد و آله ، خیر الورى سجیه ، و اغفرلنا یا ذا العلى فى هذه العشیه .

دسته ها : دعاها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله آمد و گفت : مرا کلامى تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نماز بگوى :

اللهم اهدنى من عندک و افض على من فضلک و انشر على من رحمتک و انزل على من برکاتک .

بعد رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.
دسته ها : دعاها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X