در سال 1291 جیمز لارسون ماشینی اختراع کرد که به روش ساده و کاملا ابتدایی دروغ اشخاص را کشف میکرد.این ماشین دروغ سنج یا پلی گراف نام گرفت. وقتی شما دروغ میگویید تغییراتی در بدنتان ایجاد میشود ضربان قلب شما افزایش می یابد وبیشتر عرق میکنید و چگونگی تنفس شما دستخوش تغییر میگردد.دروغ سنج این تغییرات را کشف کرده وثبت میکند اما گفتنی است که هیچکدام ازاین واکنشها به تنهایی برای اثبات دروغ کافی نیستند بلکه باید همه ی این عکس العملها باهم مورد بررسی قرار گیرند.تا بالاءخره بتوان به نتایج نسبتا قطعی دست یافت.   
دسته ها : دانستنی ها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X