هر کس چهل روز صبح بخواند خداوند دیدار حضرت مهدى علیه السلام را روزى او گرداند. (ان شاء اللّه )
به این صورت که در چهل روز 17488 مرتبه به صورت زیر هر روز 360 مرتبه به غیر از روزهاى دهم ، بیستم و سیم و چهلم که این چهار روز روزى 1132 مرتبه دعاى فوق را باید بخواند تحت شرایط زیر:
1 - با وضو باشد؛
2 - رو به قبله در جاى پاک بنشیند؛
3 - اول صلوات بفرستد؛
4 - از گناهان استغفار نماید؛
5 - این دعا را یک مرتبه بخواند.

یا من هو اقرب الى من حبل الورید یا من هو فعال لما یرید یا من یحول بین المرء و قلبه یا من هو بالمنتظر الاعلى یا من لیس کمثله شى ء و هو على کل شى ء قدیر.

6 - اصل دعا را بخواند:

یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه و بنیها یا صاحب الزمان ادرکنى یا فارس الحجاز ادرکنى یا ابا صالح ادرکنى و لاتهلکنى .

همه روز 360 مرتبه فقط روز دهم و بیستم و سیم و چهلم 1132 مرتبه .
7 - ده مرتبه صلوات ؛
8 - فاتحه و اخلاص بخواند؛
9 - اگر سوره اخلاص را بیشتر بخواند بهتر است زیرا اسم اعظم دارد.
خواندن این دعا آثار عجیب وافعال غریبه دارد.
دسته ها : دعاها
سه شنبه نوزدهم 6 1387
دانشمندان نظریه های زیادی درمورد اینکه (چرا انسان پیر میشود) ارائه کرده اند.اولین فرضیه این است که سلولهای مغز میمیرند و جایگزین نمیشوند بنابراین این یک فرد وقتی علائم پیری نشان میدهد که سلولهای مغزش مرده باشند.اما به نظر برخی ازدانشمندان این تئوری نمیتواند به طور کامل صحیح باشد زیرا افرادی که در حادثه ای دچار صدمه مغزی سخت شده اند بعد از حادثه علائم پیری نشان نمیدهند.نظریه دیگر این است که مواد شیمیایی نا خواسته ای شروع به تولید و ذخیره شدن دربدن میکنند ودر یک شخص مسن آنقدر همچو مواد شیمیایی جمع میشوند که بدن شروع به پیر شدن میکند.همچنین میدانیم که سلولهای ما مدام درحال تکثیر هستند.برخی پژوهشگران براین باورند که با ادامه ی زندگی سلولهایی که تکثیر میشوند کارایی سلولهای افراد جوان را ندارند و گاهی دچار اشتباه میشوند و این اشتباه آنها باعث تغییراتی در فعالیت های اعضای بدن شده و باعث پیری میشود.      
دسته ها : دانستنی ها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387

3 - مسخ شدن به دست على (ع )

از عمار یاسر نقل است که گفت ، در مقابل على (ع ) بودم ناگاه بر آن حضرت مردى وارد شد و گفت : یا اءمیرالمؤ منین من پناهنده هستم به شما و شکایت دارم از مصیبتى که بر من وارد شده و مرا مریض کرده است . آن حضرت فرمود: قصه تو چیست ؟
عرض کرد: فلان شخص زن مرا گرفته و تفرقه انداخته است ، بین من و زوجه من جدایى انداخته است حال آنکه من شیعه شما هستم .
آن حضرت فرمان داد که آن فاسق فاجر را نزد من بیاور.
آن مرد شاکى به طلب آن مرد فاسق روانه شد او را در بازار بنى الحاضر ملاقات کرد و به او گفت : امیرالمؤ منین تو را مى خواهد و او را به حضور آن حضرت آورد. عمار یاسر مى گوید: دیدم به دست على (ع ) چوب دستى ، وقتى مرد خیانتکار مقابل على (ع ) قرار گرفت ، آن حضرت فرمود: یا لعین بن العین الزنیم آیا ندانسته اى که من آگاه هستم به چشم خیانتکار و چیزهائى که در سینه پنهان است و نمى دانى که من حجت خدا در زمین هستم . به حرم مؤ منین تجاوز مى کنى ؟ آیا از عقوبت من و از عقوبت خداوند ایمن شده اى ؟
سپس فرمود: اى عمار لباسهایش را بیرون آور عمار مى گوید: لباسهایش را بیرون آرودم .
بعد فرمود: قسم به آن کسى که حبه را مى شکافد و خلقت نموده خلق را، قصاص مؤ من را غیر از من نمى گیرد.
پس با چوب دستى که در دست آن جناب بود به پهلوى آن مرد زد و فرمود: بنشین خداى تو را لعنت کند، عمار یاسر گفت : به ذات حضرت حق قسم است که دیدم آن لعین را که خداوند به صورت لاک پشت او را مسخ کرده بود.
سپس آن حضرت فرمود: خداوند روزى کرد تو را در هر چهل روز یک آب آشامیدن و مسکن تو صحراى خشک و بى آب و علف است .
پس آن حضرت این آیه را تلاوت فرمود: (و لقد علمتم الذین اعتدوا فى السبت و قلنا لهم کونوا قردة خاسئین ) این آیه راجع به مسخ شدن یهود به صورت میمون است

چهارشنبه سیزدهم 6 1387

1 - دعاى باران

مردم از کمى باران به حضرت على (ع ) شکایت کردند، و حضرت (از خدا) طلب باران کرد و فورا باران نازل شد، به طورى که از زیادى آن به او شکایت کردند، و باز دعا کرد تا از میزان باران کم شد.

2 - نشان دادن بهشت و دوزخ

اصحاب على (ع ) گفتند: یا امیرالمؤ منین ! اى کاش از آنچه که از پیغمبر به شما رسیده ، براى اطمینان خاطر به ما چیزى نشان مى دادى ؟
فرمود: اگر یکى از عجایب مرا ببینید کافر مى شوید، و مى گویید ساحر و دروغگو و کاهن است ، و تازه این بهترین سخن شما درباره من است .
گفتند: همه ما مى دانیم که تو وارث پیغمبرى ، و علم او به تو رسیده .
فرمود: علم عالم سخت و محکم است ، و جز مؤ منى که خدا قلبش را براى ایمان آزموده باشد، و به روحى از خود تاءییدش کرده باشد، تاب تحمل آن را ندارد.
سپس فرمود: شما تا بعضى از عجایب مرا و آنچه از علمى که خدا به من داده ، نشان ندهم راضى نمى شوید، وقتى نماز عشا را خواندم همراه من بیایید.
وقتى نماز عشا را خواند، راه پشت کوفه را در پیش گرفت ، و هفتاد نفر که در نظر خودشان بهترین شیعیان بودند دنبال ایشان رفتند، فرمود: من چیزى به شما نشان نمى دهم تا عهد و پیمان خدا را از شما بگیرم که به من کافر نشوید، و امر سنگین و نادرستى به من نسبت ندهید، چون که به خدا قسم به شما چیزى نشان نمى دهم جز آنچه پیغمبر(ص ) به من یاد داده و عهد و پیمانى محکم تر از آنچه خدا از پیغمبرانش گرفته ، از آنها گرفت ، و فرمود: رو از من بگردانید، تا دعایى که مى خواهم ، بخوانم ، و شنیدند دعاهایى که مانندش را نشنیده بودند خواند و فرمود: رو بگردانید، و چون روگرداندند، دیدند از یک طرف باغ ها و نهرهایى است و از طرفى آتش فروزانى زبانه مى کشد، به طورى که در معاینه بهشت و دوزخ هیچ شک نکردند، و آن که از همه خوش گفتارتر بود گفت : این سحر بزرگى است ، و به جز دو نفر همه کافر برگشتند، و چون با آن دو نفر برگشت فرمود: گفتار اینها را شنیدند؟
تا آن جا که فرمود: و چون به مسجد کوفه رسیدند دعاهایى خواند که سنگریزه هاى مسجد در و یاقوت شد، و به آن دو نفر فرمود: چه مى بینید؟
گفتند: در و یاقوت است ، فرمود: اگر درباره امرى بزرگتر از این هم خدا را قسم بدهم ، خواسته ام را انجام مى دهد، و یکى از آن دو هم کافر شد، ولى دیگرى ثابت ماند، و حضرت به او فرمود: اگر از این در و یاقوت ها بردارى پشیمان شوى و اگر هم برندارى پشیمان مى شوى ، و حرص او را رها نکرد تا درى برداشت و در آستین گذاشت ، و چون صبح شد دید در سفیدى است که کسى مثلش را ندیده ، گفت : یا امیرالمؤ منین من یکى از آن درها را برداشتم .
فرمود: براى چه ؟
گفت : مى خواستم بدانم حق است یا باطل ؟
فرمود: اگر آن را به جاى خود برگردانى خدا عوض آن بهشت را به تو مى دهد، اگر برنگردانى خدا جهنم را در عوض به تو مى دهد، و آن مرد برخاست و دُر را به جایى که برداشته بود برگرداند، و حضرت آن را به سنگریزه مبدل کرد، مانند سابق ، و بعضى گفتند: آن مرد میثم تمار بود، و بعضى گفتند: عمرو بن حمق خزاعى .

چهارشنبه سیزدهم 6 1387
هر که در شب جمعه ده مرتبه این دعا را بخواند نوشته شود در نامه عمل او هزار هزار حسنه و محو شود هزار هزار سیئه و بلند شود در بهشت براى او هزار هزار درجه و جنات احدیت . سه مرتبه فرماید که : نیستم خداى او اگر او را نیامرزم و در درجه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باشد. دعا این است :

یا دائم الفضل على البریه یا باسط الیدین بالعطیه ، یا صاحب المواهب السنیه صل على محمد و آله ، خیر الورى سجیه ، و اغفرلنا یا ذا العلى فى هذه العشیه .

دسته ها : دعاها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387

با سلام

دوستان عزیز هردعایی رو که میخواید تو نظرات بگید تا براتون بذارم

دسته ها : حرف من با شما
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
شیبه هذیل خدمت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله آمد و گفت : مرا کلامى تعلیم فرمایید که خدا مرا به آن سود دهد و آسان باشد. فرمود: در پس هر نماز بگوى :

اللهم اهدنى من عندک و افض على من فضلک و انشر على من رحمتک و انزل على من برکاتک .

بعد رسول خدا صلى اللّه علیه و آله فرمودند: آگاه باش اگر با آن روز قیامت آید و آن را عمدا ترک نکرده باشد خدا برایش هشت در بهشت را باز نماید از هر یک که خواهد داخل شود.
دسته ها : دعاها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
در سال 1291 جیمز لارسون ماشینی اختراع کرد که به روش ساده و کاملا ابتدایی دروغ اشخاص را کشف میکرد.این ماشین دروغ سنج یا پلی گراف نام گرفت. وقتی شما دروغ میگویید تغییراتی در بدنتان ایجاد میشود ضربان قلب شما افزایش می یابد وبیشتر عرق میکنید و چگونگی تنفس شما دستخوش تغییر میگردد.دروغ سنج این تغییرات را کشف کرده وثبت میکند اما گفتنی است که هیچکدام ازاین واکنشها به تنهایی برای اثبات دروغ کافی نیستند بلکه باید همه ی این عکس العملها باهم مورد بررسی قرار گیرند.تا بالاءخره بتوان به نتایج نسبتا قطعی دست یافت.   
دسته ها : دانستنی ها
چهارشنبه سیزدهم 6 1387
X